Nieuw waardenwerkcahier

Gelijktijdig met de bijeenkomst ‘De Urgentie van Aardewerk’ van a.s. donderdag 24 november verschijnt Cahier Waardenwerk 6. Dit cahier is voor alle deelnemers aan de bijeenkomst bij de prijs inbegrepen, naast ook een veganistische maaltijd in De Moestuin in Utrecht.

Cahier Waardenwerk 6 bundelt de meest behulpzame en prikkelende bijdragen over ‘ecologisch waardenwerk’ (onder redactie van Lars Moratis en Eric van der Vet) uit de laatste vijf jaar. Bovendien biedt het zicht op de transformatie van wat eerst ‘ecologisch waardenwerk’ heette in Aardewerk.

Tegen de achtergrond van de uitputting en ondermijning van het gedeelde draagvlak voor het leven op de planeet, staat Aardewerk in het teken van alle bijdragen die wij in ons eigen leven en werken kunnen leveren aan nieuwe, respectvolle verbindingen met de Aarde die ons draagt.

Aardewerk betreft daarmee ook het verzet tegen economische en politieke verhoudingen en tegen de bijbehorende kortzichtige denkbeelden, waarin de Aarde en de meeste bewoners daarvan worden behandeld als een eindeloos te exploiteren bron van holle rijkdom.

Dit cahier biedt daarmee stevige denkkost voor de urgente eigentijdse zoektocht naar mogelijkheden om opnieuw te ‘aarden’ en afstand te nemen van de concurrentie- en prestatiedwang die niet alleen de Aarde, maar ook onszelf exploiteert en uitput.

U kunt dit nieuwe cahier bestellen bij uitgeverij SWP, zie hier.

In de reeks Cahiers Waardenwerk worden belangrijke thema’s uit de theorie en praktijk van waardenwerk uitgediept in de vorm van essays, gebundelde artikelen en onderzoeksverslagen, in nauwe samenwerking van uitgeverij SWP met het Tijdschrift Waardenwerk.