Cahiers Waardenwerk

In de reeks Cahiers Waardenwerk worden belangrijke thema’s uit de theorie en praktijk van waardenwerk uitgediept in de vorm van essays, gebundelde artikelen en onderzoeksverslagen, in nauwe samenwerking met het Tijdschrift Waardenwerk.

Verschenen cahiers:

Het persoonlijke van de professional
In Waardenwerk Cahier nummer 8 (2024) beschrijft Jaap Wijkstra de invloed van het psychische op het functioneren van de professional. Vroege onbewuste interactiepatronen hebben veel invloed op de manier waarop een professional zijn/haar werk doet. Het psychische van de professional is verwikkeld met het vanzelfsprekende van de sociale orde. Reflectie en meer – vooral ook affectief – inzicht in het psychische (en de verwikkeling met het sociale) kan de professional helpen om werk te doen dat deugt en deugd doet en om kritisch te bevragen wat rechtvaardig is. Jaap Wijkstra was psychiater-psychotherapeut en opleider psychiatrie. Hij combineert kennis vanuit het psychoanalytische en Rogeriaanse gedachtegoed met het gedachtegoed van Waardenwerk. Meer informatie en bestellen.

Heilige verontwaardiging, spelende wijsheid
Waardenwerk Cahier nummer 7 (2023) door Michel de Ronde biedt twaalf opstellen over de weg van de mens die hij slingerend aflegt tussen de wetenschap van het geobjectiveerde kennen en de wereldbeschouwing van de inzichten en overtuigingen van het hart. Precies op dat slingerende pad vindt waardenwerk plaats. In de opeenvolging van de hoofdstukken ontvouwt zich daarbij steeds meer de notie dat het bij waardenwerk lang niet altijd op werken aankomt, maar ook op loslaten en overgave. Michiel de Ronde werkt als lector aan de doorontwikkeling van het vakgebied van de begeleidingskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Meer informatie en bestellen.

De Urgentie van Aardewerk
Waardenwerk Cahier nummer 6 (2022) bundelt de meest behulpzame en prikkelende bijdragen over ‘ecologisch waardenwerk’ (onder redactie van Lars Moratis & Eric van der Vet) uit de laatste vijf jaar. Dit cahier biedt daarmee stevige denkkost voor de urgente eigentijdse zoektocht naar mogelijkheden om opnieuw te ‘aarden’ en afstand te nemen van de concurrentie- en prestatiedwang die niet alleen de Aarde, maar ook onszelf exploiteert en uitput. Meer informatie en bestellen.

Kinderbescherming: werken in een spanningsvol kader
Waardenwerk Cahier nummer 5 (2022) is geschreven door Gretha Pijpker. Gretha Pijpker is bijna 40 jaar in dienst geweest van de Raad voor de Kinderbescherming, eerst als raadsonderzoeker, daarna als praktijkbegeleider en plaatsvervangend unithoofd. In dit essay ontrafelt zij de spanning in het raadswerk vanuit de verhouding van de raadsprofessional tot de ouder. Meer informatie en bestellen.

Proeven van Waardenwerk – promovendi over hun onderzoek normatieve professionalisering
In Waardenwerk Cahier nummer 4 (2021) bieden dertien oud-promovendi van Harry Kunneman een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit hun dissertatieonderzoek en delen zij hun voortschrijdende inzicht rond de maatschappelijke vragen waar zij in hun professionele praktijken mee geconfronteerd worden. Onder redactie van Antoinette Bolscher en Richard Brons. Meer informatie en bestellen.

De kracht van humanistiek
In Waardenwerk Cahier nummer 3 (2021) geven tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek een krachtige impuls aan het voortgaande gesprek over de inzet, de praktische betekenis en de humanistische inspiratiebronnen van de Humanistiek, in het licht van actuele maatschappelijke vragen. Onder redactie van Fernando Suárez Müller en Joachim Duyndam. Meer informatie en bestellen.

In goed gezelschap
Waardenwerk Cahier 2 (2019) is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen een aantal (oud-)lectoren, die betrokken zijn bij de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering. Met inzichten en zoekrichtingen waarvoor de ‘gezelschappelijke’ samenwerking een vruchtbare voedingsbodem heeft verschaft. Onder redactie van Sietske Dijksta, Harry Kunneman en Bart van Rosmalen. Meer informatie en bestellen.

Homo ecologicus
In Waardenwerk Cahier 1 (2018) onderzoekt Eric van der Vet de mogelijkheden om ons toe te wenden naar de Aarde om de verregaande degeneratie van ecologische systemen te stoppen en te werken aan herstel. Hij sluit aan bij moderne filosofen zoals Latour, Manschot en Kunneman die met hun kritiek op het antropocentrisme voor een nieuwe verhouding tot de Aarde en andere levende wezens pleiten. Meer informatie en bestellen (alleen digitaal beschikbaar).