Waardenwerk Intervisie

Begeleider: Jaap Wijkstra

Jaap Wijkstra was psychiater-psychotherapeut en opleider psychiatrie. Hij combineert kennis vanuit het psychoanalytische en Rogeriaanse gedachtegoed met het gedachtegoed van Waardenwerk.
Hij schreef daarover in artikelen in het Tijdschrift Waardenwerk en in de boeken: ‘De therapeut en Anna’, ‘Niet alleen ons brein’ en ‘Het verloren paradijs en ons vrijheid’.

Doelgroep

Professionals op HBO/universitair niveau.

Achtergrond

Professionals zijn gemotiveerd om werk te doen dat deugt en deugd doet. Zij willen ‘waardenwerk’ doen. Het komt echter regelmatig voor dat je als professional terecht komt in een situatie waarin het om de een of andere reden moeilijk is om te bepalen wat hier nu ‘het goede’ is om te doen.
In het gedachtegoed van Waardenwerk zien we het werk van de professional als waardenwerk in een knooppunt van contexten: de persoonlijke, de professionele, de institutionele en de maatschappelijke context. Reflectie op deze contexten, zowel cognitief als affectief, is belangrijk voor een professional om zich voldoende vrij te kunnen verhouden tot zijn/haar werk. Deze ‘autonomie-in-verbondenheid’ te kunnen ontwikkelen en behouden is essentieel voor waardenwerk.
De invloeden van deze contexten op het functioneren van de professional zijn deels onbewust en vanzelfsprekend. Oude interactiepatronen worden in het nu herhaald, vanzelfsprekende institutionele en maatschappelijke factoren bepalen wat wel en niet mogelijk is. Het functioneren van de professional wordt door deze factoren bemoeilijkt of zelfs bepaald. Impasses die ontstaan worden vaak (door de professional zelf en omstanders) ‘oplossingsgericht’ benaderd, wat kan leiden tot ‘meer van hetzelfde’ en voortduren van de impasse. Een voorbeeld daarvan is steeds weer nieuwe meestal ‘gecertificeerde’ methodes leren en vervolgens merken dat dezelfde impasses in het werk blijven opdoemen.

De benadering die ik vanuit de Waardenwerk Akademie in deze intervisie voorsta, is om met elkaar bij een impasse stil te staan en de contextuele factoren te onderzoeken die de impasse bepalen. Daarbij spelen persoonlijke factoren vaak een belangrijke rol. Interactiepatronen die in de impasse in eerste instantie niet worden herkend, kunnen duidelijker worden als blijkt dat dergelijke patronen herhalingen zijn uit het verleden. Vooral de emotionele aspecten van de impasse kunnen dan doorleefd duidelijker worden, waardoor andere wegen kunnen ontstaan.

Werkwijze

Een vaste groep van minimaal 6 en maximaal 10 personen.
Zes bijeenkomsten van drie uur (op woensdagmiddag of in overleg een ander dagdeel).
Eén keer per maand.
Steeds met zes keer te verlengen als er voldoende deelnemers zijn.

De eerste keer afspraken maken (zoals vertrouwelijkheid, in principe elke keer aanwezig zijn), uitleg over werkwijze en theoretisch kader. Zo nodig kan er al doende vaker worden ingegaan op werkwijze en theorie.

De benadering is non-directief. Dat wil zeggen dat ik als intervisie-begeleider in principe geen adviezen (directieven) geef. Ik zal zo nodig nader uitleggen wat non-directiviteit inhoudt en waarom dat voor contact (intersubjectiviteit) zo belangrijk is. Ook komt aan de orde waarom gezamenlijk in het hier en nu stil staan bij weerstand zo belangrijk is en waarom dat zo krachtig is.
De taal (en theorie) die ik gebruik, komt voort uit het psychoanalytische gedachtegoed en het gedachtegoed van Waardenwerk. Ik combineer dit met non-directiviteit.

De startvraag bij iedere bijeenkomst is of iemand een situatie/probleem/voorval/impasse uit het werk wil inbrengen. Vervolgens proberen we gezamenlijk stil te staan bij deze situatie.
Soms kunnen in 1 ½ uur twee situaties aan de orde komen, meestal zal, denk ik, de 1 ½ uur met één situatie gevuld zijn.

Om een idee te krijgen hoe de persoonlijke levensgeschiedenis invloed kan hebben op het professionele functioneren in het heden, heeft Jaap een aantal korte (fictieve) voorbeelden beschreven, zie hier een viertal vignetten.

Kosten per deelnemer

€ 900,00 (excl. BTW) voor 6 bijeenkomsten.

Locatie

Antropia Driebergen-Zeist (tegenover station Driebergen-Zeist; parkeergarage aanwezig).
https://www.antropia.nl/route/

Start

Voorjaar 2024 (als er minimaal 6 deelnemers zijn).

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden: akademie@waardenwerk.nl