Leergang ‘Waardenwerk voor coaches en begeleiders’

1e Leergang: September-december 2022, Antropia, Driebergen-Zeist

De achtergrond van deze leergang wordt gevormd door een spanningsveld waar professionals in mensgerichte beroepen in toenemende mate mee worstelen. Aan de ene kant het verlangen om werk te kunnen doen dat deugt en deugd doet. Aan de andere kant alle systemische en organisatorische krachtenvelden en al het onderlinge gedoe tussen mensen, die dat in de weg staan.

Puttend uit het gedachtengoed rond normatieve professionalisering en waardenwerk, beoogt deze leergang filosofische en praktische wegwijzers te bieden aan coaches en begeleiders die in hun eigen praktijk met deze vraag geconfronteerd worden. Hoe als coaches en begeleiders zelf werk te doen dat deugt en deugd doet voor professionals die individueel en in teamverband met dergelijke vragen worstelen?

Uitwerking

Centraal in het gedachtengoed rond normatieve professionalisering staat de gedachte dat professionals beter werk kunnen doen wanneer zij erin slagen om de impliciete normen en waarden in hun eigen handelen kritisch onder de loep te nemen. Het stellen van de vraag naar de morele horizon van je eigen werk, helpt daarbij. Wat staat in je werk moreel gezien op het spel? En hoe draag je zelf meer of minder bij aan de morele inzet daarvan? Hoe kun je werk doen dat in ambachtelijke zin deugt en tegelijkertijd in relationele en morele zin deugd doet? Hoe kun je werk doen dat echt van betekenis is voor concrete mensen en – hoe bescheiden ook – bijdraagt aan een betere omgang met de grote vragen van onze tijd. Zoals de vraag hoe zinvol en rechtvaardig te leven en samen te leven. En de vraag hoe in je eigen handelen de dreiging van mondiale ecologische destructie te verminderen in plaats van te verergeren. Dergelijke grote vragen resoneren op microniveau in alle professionele praktijken, ook in de dagelijkse praktijk van coaches en begeleiders.

Onze ervaring is dat professionals in het licht van deze morele vragen makkelijk geneigd zijn om de verantwoordelijkheid daarvoor buiten zichzelf te leggen: bij ‘het systeem’, bij een falende overheid, bij zelfzuchtige bedrijven of bij incompetente managers. Maar dat schiet niet op. Onze ervaring is ook dat professionals meer zin en verbinding in hun werk ervaren, wanneer het hen lukt om in hun eigen werk ruimte te maken voor de vragen die er echt toe doen en samen uit te vinden hoe werk dat deugt en deugd doet te bevorderen, zo nodig tegen de klippen op. 

Werkwijze

In de ochtenden biedt Harry Kunneman stapsgewijs zicht op centrale ideeën en inzichten uit het gedachtegoed rond normatieve professionalisering en waardenwerk, ondersteund door concrete voorbeelden en interactieve oefeningen. Mede tegen deze achtergrond onderzoekt Jaap Wijkstra in de middagen samen met de deelnemers praktische vragen uit hun eigen professionele praktijk.

Op de eerste dag van de leergang vormen we subgroepen van drie of (max) vier deelnemers, die tussen de dagen van de leergang door, via de methode van ‘gezellenonderzoek’, de aangeboden ideeën en inzichten verder uitdiepen in het licht van hun eigen praktijk.

We sluiten de vier dagen van de leergang af met een terugkommiddag op dinsdag 20 december, waarin we samen terugblikken en vooruitblikken.

Praktische informatie

 • Data en tijden: dinsdag 20 september, 11 oktober, 1 november en 22 november 2022, steeds van 10.00 tot 17.00 u. Terugkommiddag: dinsdag 20 december
 • De locatie van deze leergang is het landgoed Antropia, (bij station Driebergen-Zeist)
 • De kosten bedragen €2.000,- exclusief BTW, inclusief (vegetarische) catering, vier boeken van de hand van de begeleiders, toegang tot de elektronische leeromgeving en toegang tot het digitale archief van het tijdschrift Waardenwerk.
 • Het minimale aantal deelnemers is tien, het maximale aantal is veertien.
 • Met alle deelnemers wordt voorafgaand aan de leergang een kennismakingsgesprek gevoerd, mede op basis van een notitie over eigen vragen en motivatie van de deelnemers.
 • Contact en aanmelden via: info@waardenwerk.nl

Leergangbegeleiders:

Harry Kunneman

Harry Kunneman is een van de inhoudelijke ‘founding fathers’ van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij schreef vele boeken en artikelen over kritisch humanisme, normatieve professionalisering en waardenwerk, waaronder Postmoderne moraliteit (1998), Voorbij het dikke-ik, (2005) en Amor Complexitatis (2017). Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift Waardenwerk

Jaap Wijkstra

Jaap Wijkstra is psychiater/psychotherapeut (NP) en was opleider psychiatrie. Hij publiceerde ondermeer de boeken ‘De therapeut & Anna’, ‘Niet ons brein. Een pleidooi voor psychoalfabetisering’ en ‘Het verloren paradijs en onze vrijheid. Individuatie in de geschiedenis van de filosofie’. Hij verbindt het gedachtengoed van waardenwerk met zijn eigen professionele ervaringen en inzichten.

Vier vragen aan Jaap Wijkstra en Harry Kunneman over deze nieuwe leergang.

Meer informatie

  Ik wil graag meer informatie ontvangen via:

  MailTelefoonZoom

  Eventuele opmerking(en):