Nieuws

Harry Kunneman over ‘het chocoladebeen’

Veel voetballers hebben één sterk been waarmee ze goed kunnen schieten en scoren, en een zwakker been, hun ‘chocoladebeen’ zoals ze dat noemen. In bijgaand filmpje gebruik ik deze metafoor voor een korte beschouwing over het gebrek aan aansluiting tussen dominante vormen van organiseren en […]

Nieuws

Twee nieuwe Cahiers Waardenwerk

Afgelopen september is Cahier Waardenwerk no. 3 verschenen, getiteld De kracht van Humanistiek (onder redactie van Fernando Súarez Müller en Joachim Duijndam). In deze bundel geven tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek een krachtige impuls aan het voortgaande gesprek over de inzet, de praktische […]

Nieuws

Ademruimte

Voor professionals, managers en bestuurders die dagelijks te kampen hebben met kortademige vormen van organiseren en werken, organiseert het Gezelschap Waardenwerk op 16 november a.s. een interactief programma over ‘ademruimte’. Centraal staat de vraag hoe in je eigen werk ruimte te openen waarin mensen op […]

Nieuws

HET ZOMERNUMMER VAN TIJDSCHRIFT WAARDENWERK IS VERSCHENEN!

In dit zomernummer:– Redactioneel Waardenwerk 85 Harry Kunneman DE WAARDE VAN HET LANDSCHAP De waarde van het landschap, Michiel de Ronde Boom en Landschap, Ton Lemaire The lived experience of paradise as pause and paradox, Lars Moratis WAARDEVOLLE PRAKTIJKEN (4) Als vrijwilliger maak je in […]