17 mei 2024: Herdenkingssymposium Frans de Waal

Op vrijdagmiddag 17 mei organiseert de Universiteit voor Humanistiek (met medewerking van Waardenwerk.nl) een herdenkingssysmposium voor Frans de Waal, eredoctor van de UvH. Dit symposium is vrij toegankelijk en bestemd voor een breed publiek. Wel graag even aanmelden.

De onlangs overleden primatoloog Frans de Waal zorgde voor een kanteling in het dominante beeld van de verhouding tussen mens en dier. Dat bereikte hij niet alleen met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, maar ook door zijn toegankelijke stijl en bijzondere persoonlijkheid. Wanneer we op geleide van Frans de Waal in de ogen kijken van een chimpansee of een bonobo dan zien we geen vreemd dier, maar een persoon die een diepe verwantschap met ons vertoont.

Tijdens het symposium gaan we in op de betekenis van zijn pionierswerk voor het wetenschappelijk onderzoek naar de intelligentie en de emoties van andere dieren. Ook kijken we naar de wijdere betekenis van zijn denken voor een empathische en respectvolle verhouding met de natuur. Afsluitend belichten we het bijzondere belang van het werk van Frans de Waal voor een hedendaags, biotisch sensitief humanisme.

Locatie: De bijeenkomst vindt plaats bij de Universiteit voor Humanistiek, Kromme nieuwegracht 29, Utrecht. Zaal: 1.40.

Datum: vrijdagmiddag 17 mei 2024

Tijd: 13.30 – 16.30u

Aanmelden: Voor meer informatie en aanmelden, zie link

Met medewerking van: Joachim Duyndam, Harry Kunneman, Johan van Leeuwen (ovb), Henk Manschot, Jorg Massen en Evanne Nowak.