Leergang ‘Waardenwerk in de praktijk’

1e Leergang: maart – juni 2021, in Antropia, Driebergen-Zeist
2e Leergang: februari – september 2022, in Antropia, Driebergen-Zeist

Deze leergang richt zich op professionals in onderwijs, zorg en overheidsorganisaties die ernaar verlangen om waardevol werk te doen en actief bij willen dragen aan een betere omgang met de vele dringende vragen en problemen in hun eigen werkpraktijk. Wij noemen dat ‘waardenwerk’: werk dat niet alleen deugt in ambachtelijke zin, maar ook deugd doet, zowel aan degenen voor wie dat werk bestemd is als aan de professionals zelf.

Waardevol werk is een centrale bron van zingeving en verbinding. Maar in veel organisaties wordt de toegang tot die bron geblokkeerd door dominante denkpatronen en werkwijzen in het teken van controle en maximalisering van productiviteit. Professionals worden dan alleen gelaten met de ‘moerassige’ complexiteit en het relationele karakter van de praktische vragen waar zij in de praktijk mee geconfronteerd worden. Demotivatie, verlies van verbinding en verharding liggen dan op de loer, mede doordat zij ervaren dat veel dringende vragen en problemen in hun eigen werkdomein eerder groter dan kleiner worden.

Tegen deze achtergrond staat in deze leergang de vraag centraal hoe de ruimte voor waardevol werk in je eigen praktijk te vergroten. In zes dagen behandelen we de belangrijkste richtinggevende ideeën en praktische wegwijzers uit het gedachtegoed rond normatieve professionalisering en waardenwerk, die helpen om deze vraag te beantwoorden, in nauwe wisselwerking met de eigen praktijk van de deelnemers.

Die praktijk van de deelnemers omvat ook de doorwerking van hun eigen persoon en biografie in de manier waarop zij in hun werk staan. Waardenwerk omvat voor ons ook ‘innerlijk werk’ in het teken van de vraag wat kan helpen om in je werk dichter bij je eigen, innerlijke bronnen van aandacht, betrokkenheid en onverschrokkenheid te komen.

De toewending naar de eigen praktijk van de deelnemers, brengt ons ook bij doorwerking van de trage vragen van het menselijk bestaan in ons eigen leven en werken en bij de grote maatschappelijke en ecologische vragen van onze tijd. Op geleide van inspirerende filosofische, muzische en praktische wegwijzers maken we in deze leergang samen ruimte voor het beantwoorden van de vraag hoe in ons eigen leven en beroep gestalte te geven aan werk dat deugt en deugd doet, ook aan de Aarde die al het leven draagt.

Opbouw

De leergang omvat zes dagen, verdeeld over zes maanden. Met de nodige ruimte voor persoonlijke inbreng en onderlinge uitwisseling, behandelt Harry Kunneman, emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, de belangrijkste conceptuele en praktische wegwijzers uit het gedachtengoed van normatieve professionalisering en waardenwerk.

In interactieve gesprekken verkennen we wat die wegwijzers kunnen betekenen voor de vraagstukken van de deelnemers. Daarnaast worden in enkele bijeenkomsten die wegwijzers verder uitgediept en geconcretiseerd via een gesprek met professionals uit de praktijk, die promotieonderzoek hebben gedaan op het gebied van normatieve professionalisering.

In die gesprekken komen de belangrijkste ervaringen en inzichten uit hun onderzoek aan de orde, en verkennen we de manier waarop zij in hun eigen leven en werken waardenwerk in praktijk proberen te brengen.

Naast de gesprekken werken we met oefeningen, gericht op de eigen werkpraktijken van de deelnemers.

Zie hier een introductiefilmpje van Harry Kunneman. (Dit is de intro van de eerste editie van de leergang.)

Praktische informatie

Leergangbegeleiders: Prof. dr. Harry Kunneman, dr. mr. Antoinette BolscherAantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 16

Voor wie: professionals en leidinggevenden op HBO- of op academisch niveau die werkzaam zijn in mensgerichte beroepen en maatschappelijke praktijken.

Prijs Leergang: € 3.000,- euro (excl 21% BTW). Incl. basisstudiemateriaal en gebruik van een elektronische leeromgeving.

Toelating : Deze leergang biedt vanwege de specifieke inzet slechts een beperkt aantal plaatsen. Daarom vindt met potentiële deelnemers een kleine inhouds-gerichte kennismakingsprocedure plaats (beknopt CV en notitie met leervraag, kennismakingsgesprek).

Duur en tijdinzet: 6 dagen van 10:00 tot 17:00.

Van de deelnemers wordt tevens gevraagd om tussen de bijeenkomsten in een vaste subgroep de stof van de voorafgaande bijeenkomst te verwerken en de komende bijeenkomst voor te bereiden in relatie tot de eigen praktijk. Studiebelasting totaal ca 145 uren (inclusief contacturen en afsluitend onderzoekje).

Literatuur en elektronische leeromgeving: De deelnemers krijgen aan het begin van de leergang drie boeken uitgereikt als conceptuele ondergrond voor de leergang: Praktijken van normatieve professionalisering (red. Hans van Ewijk en Harry Kunneman), Amor Complexitatis (van Harry Kunneman) en In goed gezelschap (red. Sietske Dijkstra, Harry Kunneman & Bart van Rosmalen).  In het werkboek bij de leergang wordt per dag de achtergrondliteratuur en het ‘leeswerk’ aangegeven. De leergang wordt ondersteund via een afgeschermde elektronische leeromgeving waar het werkboek, en relevante literatuur te vinden zijn en waar onderling contact en tussentijds overleg met de leergangbegeleiders (Harry Kunneman en Antoinette Bolscher) mogelijk zal zijn.

Locatie: Antropia, naast station van Driebergen-Zeist.

Certificaat: Deelnemers die de leergang met goed gevolg hebben afgesloten krijgen op de afsluitende bijeenkomst een certificaat uitgereikt.

Organisatie: de leergang maakt deel uit van de activiteiten van de Stichting Waardenwerk waaronder het tijdschrift Waardenwerk, dat driemaal per jaar verschijnt.

Ervaringen van deelnemers van de vorige editie van de leergang

Susan Woelders: “Deze leergang is zeker aan te raden aan professionals die in hun werk te maken hebben met aan de ene kant regels en protocollen, maar aan de andere kant met mensenwerk. Voor professionals die zich daartussen moeten begeven en bezig zijn met de vraag ‘wanneer doe ik mijn werk nu eigenlijk goed?’. Door deze leergang heb ik nieuwe handvaten gekregen die behulpzaam zijn in de constante zoektocht naar wat het goede is om te doen in mijn werk. Buiten het geijkte, samen met anderen en met een hele mooie onderbouwing vanuit het werk van Harry Kunneman.”

Anne Marie van Rooijen: “In je werk heb je jouw belang, het organisatiebelang en het belang van een ander. Dat is ingewikkeld , want hoe maak je van de ander niet een middel om persoonlijke doelstellingen of de organisatiedoelstellingen te behalen, omdat je je nu eenmaal daaraan gecommitteerd hebt? Dat zijn extreme dilemma’s. Deze leergang heeft mij onnoemelijk veel denkstof en kennis gegeven om die vraagstukken weer scherp te krijgen en open te blijven staan voor de ander.”

Zie hier een filmpje met ervaringen van deelnemers aan de tweede editie van de leergang

Meer informatie

Er staat op dit moment geen 3e Leergang ‘Waardenwerk in de praktijk’ in de planning. Heeft u toch vragen over deze leergang? Stuur dan een mail naar antoinette@waardenwerk.nl.