Het Gezelschap Waardenwerk is een open werkverband van professionals en organisaties die menselijke waardigheid centraal stellen en betrokken zijn op werk dat deugt en deugd doet.
Het Gezelschap staat open voor alle professionals en vrijwilligers die van anderen willen leren, hun kennis willen verdiepen en eigen inzichten rond goed werk willen delen.

Stichting Waardenwerk heeft met ingang van 2016 een ANBI erkenning.

Doelstelling van de organisatie

Beleidsplan van de organisatie

Beloningsbeleid

Jaarverslag 2017

Activiteiten 2016-2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2013 en 2014

Stichting Waardenwerk
KvK-nummer 58097678
RSIN 852872720
Postbus 14205, 3508 SH Utrecht
TRIODOS bankrekening NL68 TRIO 0338 5365 74 t.n.v. Stichting Waardenwerk
info@waardenwerk.nl

Bestuur

Eric van der Vet
Harry Kunneman
Adriaan Bekman
Jan Nap
Mieke Moor

Redactie en secretariaat

Lilian van Klinken – Symposia & Onderzoek
Richard Brons – Tijdschrift, Webredactie, Sitebeheer
Madzy Dekema – Webredactie
Denise Robbesom – Webredactie, redacteur Tijdschrift Waardenwerk
Epi Spree – Office Manager