Denken over Technologie, Gezondheid en Zorg

 

Van de auteurs Dorien Voskuil en Deirdre Beneken genaamd Kolmer is onlangs een boek verschenen getiteld Denken over technologie, gezondheid en zorg (2016, Delft: Eburon).

In het artikel Technologie en zorgrelaties in Waardenwerk nr. 64 (2016) staan enkele verwijsfouten. Zie bijgaand document Errata artikel Waardenwerk 2016 

Over dit boek

Japan kent een rijke technologische ontwikkeling. Daar kijkt niemand op van robots in de zorg. Hoe komt het dat mensen technologie adopteren? Hoe kijken mensen aan tegen technologie? En hoe verhouden technologie, gezondheid en zorg zich tot elkaar?

In dit boek wordt op exploratieve wijze het denken over de relatie tussen technologie, gezondheid en zorg verkend. Naast de visies van ‘grote’ denkers, geeft dit boek ook het woord aan studenten, docenten en leidinggevenden die dagelijks in het beroepsonderwijs te maken hebben met dilemma’s tussen mens en technologie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de toepassing van technologie vraagt om zorgvuldigheid. Immers het beïnvloedt de kwaliteit van leven. De gedachten beschreven in dit boek zijn een aanzet tot denken over technologie, gezondheid en zorg.

Over het lectoraat Mantelzorg

Het lectoraat Mantelzorg verricht onderzoek, deelt kennis en innoveert onderwijs vanuit een relationeel perspectief. Het lectoraat gebruikt de metafoor ‘Care Justitia’, een innovatieve weegschaal met in de plaats van twee, drie schalen. De drie schalen staan symbool voor zorgvragers, mantelzorgers en beroepskrachten. Op de werkvloer ontmoeten zij elkaar en zien we hen wikken en wegen hoe de zorg te delen. Het lectoraat Mantelzorg wil bijdragen aan een rechtvaardige zorg waarin ruimte is voor betekenisvolle relaties.

Dr.Ir. Dorien Voskuil is hogeschoolhoofddocent aan de opleiding Voeding & Diëtetiek en onderzoeker in het lectoraat Mantelzorg.

Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is lector Mantelzorg en opvoedingsfilosoof.

Beide auteurs zijn verbonden aan de faculteit Gezondheid, Voeding en Sport en werkzaam aan De Haagse Hogeschool.