Nieuws

Gezelschap Waardenwerk zoekt vrienden

Om bemoedigende ervaringen en verdiepende inzichten rond Waardenwerk in verschillende praktijken met elkaar te verbinden, geeft Gezelschap Waardenwerk een tijdschrift uit, organiseren we congressen en symposia en stimuleren we filosofische reflectie en normatief onderzoek in werkplaatsen, gericht op een concrete vraag of initiatief van professionals, […]

Nieuws

Horror complexitatis en amor complexitatis in onderwijspraktijken: een nieuwe stap

Mini Symposium 26 januari UCK te Utrecht: Enkele jaren geleden heeft Harry Kunneman de begrippen ‘horror complexitatis’ en ‘amor complexitatis’ geïntroduceerd als wegwijzers voor de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering. Deze begrippen verbinden het kritische complexiteitsdenken met Schön’s onderscheid tussen de hoge gronden […]

Nieuws

Verder denken met Frans de Waal

Waardenwerk organiseerde 1 december 2016 een symposium: Vele eeuwen sprak het vanzelf dat de mens bovenaan de ‘ladder van de natuur’ staat en ver verheven is boven alle andere levensvormen. In een reeks invloedrijke boeken heeft bioloog en primatoloog Frans de Waal dit traditionele beeld gekanteld […]

Nieuws

Symposium DICHT OP DE HUID

BERGKERK Amersfoort 25 november 10.00-16.00 uur Op dit symposium van De Bergkerk verkenden we het thema ‘lichamelijkheid en ouderdom’. De Amerikaanse filosofe Sandra Lee Bartky verbindt het woord ‘huidhonger’ met ouderen die door het verlies van hun partner vaak ook intimiteit missen. De Nederlandse filosoof […]

Nieuws

Symposium ‘Complexity in Education: From Horror to Passion’

Het Lectoraat Normatieve Professionalisering van Hogeschool Utrecht van lector prof. dr. Cok Bakker organiseerde, in samenwerking met Hogeschool Windesheim en Universiteit Utrecht, op vrijdag 11 november 2016 een symposium rondom de boekpublicatie van “Complexity in Education: From Horror to Passion” (Bakker/Montesano Montessori, 2016) Het symposium […]