Horror complexitatis en amor complexitatis in onderwijspraktijken: een nieuwe stap

Mini Symposium

Mini Symposium 26 januari UCK te Utrecht:

Enkele jaren geleden heeft Harry Kunneman de begrippen ‘horror complexitatis’ en ‘amor complexitatis’ geïntroduceerd als wegwijzers voor de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering.
Deze begrippen verbinden het kritische complexiteitsdenken met Schön’s onderscheid tussen de hoge gronden en de moerassige laaglanden en met Sennett’s analyse van ambachtelijke fascinatie. De onderzoeksgroep rond het Lectoraat Normatieve professionalisering van prof. dr. Cok Bakker, heeft onlangs een nieuwe stap gezet in het verder doordenken en concretiseren van deze begrippen in relatie tot normatieve professionalisering in onderwijspraktijken. In hun boek Complexity in Education: from horror to passion, werken zij deze begrippen verder uit en introduceren ze het nieuwe begrip passio complexitatis. 

Op dit mini-symposium wordt de weg die Cok Bakker met zijn onderzoeksgroep heeft ontwikkeld nader verkend en kritisch tegen het licht gehouden, aan de hand van vier bijdragen, door prof. Luc Stevens, Dr. Gaby Jacobs, Dr. George Lengkeek en prof. Harry Kunneman. Het gesprek n.a.v. de inleidingen wordt gevoerd in een binnencirkel en een buitencirkel. In de binnencirkel participeren leden van de Lectorengroep Normatieve Professionalisering en genodigden. Belangstellenden zijn van harte welkom om in de buitencirkel de gesprekken mee te maken en er waar mogelijk aan deel te nemen.

Deelname is gratis. Aanmelden voor de buitenste cirkel kan (tot uiterlijk 23 januari) via info@waardenwerk.nl  Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Plaats en tijd:  UCK, Domplein 4 Utrecht,  13.45 – 17 u