Werkplaats Rijker Verantwoorden als Waardenwerk

Waardenwerk draait om het streven werk te doen dat deugt en deugd doet. Dat lukt natuurlijk niet altijd maar het is wel het perspectief. Een leerperspectief. Bij Waardenwerk hoort ook het streven goed gezelschap te zijn voor elkaar. Het leren is een “gezelschapsspel”.

Hoewel vermoedelijk alle organisaties het streven naar werk dat deugt en deugd doet onderschrijven, zien we dat veel verantwoordingsmethodieken de kans op dat “ goede werk” niet vergroten. Vaak is het tegendeel het geval. Dan gaat het om verschralend tellen, niet om rijk vertellen. Om grip krijgen op telbare praktijken, niet om het tonen en ontwikkelen van complexe praktijken. Om makkelijke antwoorden in plaats van moeilijke vragen.

Op meerdere plekken wordt gezocht naar rijkere manieren van verantwoording: in de zorg, bij de politie, in het onderwijs. Er komen nieuwe, rijkere verantwoordingspraktijken in beeld.

Inzet werkplaats Rijker Verantwoorden als Waardenwerk
Die zoektocht naar rijkere manieren van verantwoorden zouden we willen verkennen en versterken in het licht van het streven naar “ werk dat deugt en deugd doet”. Rijker verantwoorden als Waardenwerk. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Hoe kunnen we daar- als gezelschap in wording –  aan werken ?
Dat is de inzet van de werkplaats.

Begin volgend jaar (2022) gaan we starten met de werkplaats. Inmiddels hebben zich 10 mensen gemeld die willen meedoen. Dat is een mooie start.

We willen beginnen met te verkennen en te vertellen wat er voor ons op het spel staat bij het werken aan rijker verantwoorden. We delen de ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan. Van daaruit ontwikkelen we een pad, krijgen we scherper zicht op waar we aan kunnen werken; met elkaar en ieder op zijn of haar eigen plek. In de hoop en het vertrouwen dat daar waardevolle praktijken uit kunnen ontstaan.

De verwachting ( op dit moment) is dat we in 2022 vijf keer bij elkaar komen, wellicht op wisselende plekken, te gast bij elkaar of als “de toestand “ daarom vraagt “on line“.

We voorzien nu een start in februari en verwachten een doorlooptijd van 8, 9 maanden.

De eerste keer zal “de politie“ de bijeenkomst verzorgen, i.s.m. een 2 tal liefhebbers ( die we nog zoeken ). De volgende bijeenkomsten organiseren we dan “elders”.

Zin om mee te doen? Meld je aan bij info@waardenwerk.nl