Uitnodiging voor de Waardenwerk Gezellenbijeenkomst op dinsdag 6 november 2018

Uitnodiging voor de Waardenwerk Gezellenbijeenkomst op dinsdag 6 november 2018

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse gezellen-bijeenkomst van het Gezelschap Waardenwerk op dinsdag 6 november. We brengen dan de urgente uitdaging om tot een duurzame wereld te komen nabij. Het thema van de bijeenkomst is:

Ecologisch waardenwerk

De conditie van onze aarde staat onder grote druk. Overheden, bedrijven en burgers dienen verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzamere wereld. Groen moet. Echter, voor velen van ons is het vraagstuk in al zijn complexiteit te (?) groot. Ernst en omvang ervan kunnen verlammen of ontmoedigen.

Zou een waardenwerk-benadering ons kunnen helpen? Hoe zou ecologisch waardenwerk eruit kunnen zien … ook in ons eigen leven en werk? Er zijn steeds meer mensen, organisaties en bedrijven die daar iets van laten zien. Zowel praktisch als ethisch gemotiveerd. Lokaal en mondiaal. Technisch, sociaal en bedrijfsmatig. Door burgers en politiek. Wat kunnen we van hen leren?

De bijeenkomst begint met inleidingen van Henk Manschot en Eric van der Vet over opvattingen over de relatie tussen de mens en de aarde, ecologische bedreigingen en kansen om het tij te keren. Daarna gaan we in kleine groepen in gesprek met inspirerende, bevlogen gasten over de manier waarop zij praktische en betekenisvolle duurzaamheid realiseren. Na een gezamenlijke biologische maaltijd biedt Eric het door hem geschreven boek Homo Ecologicus (*) aan Marjan Minnesma, directeur van Urgenda aan. Harry Kunneman reageert op de inhoud van het boek dat het eerste nummer is van de nieuwe reeks Waardenwerk-cahiers. Hij verkent de perspectieven van ecologisch waardenwerk voor het Gezelschap Waardenwerk, ook in de relatie met andere organisaties en maatschappelijke bewegingen.

Voor deelname vragen wij een bescheiden inschrijfbedrag ter dekking van de kosten. Bij opgave kun je ook het boek bestellen.

 

Programma

15.30 – 16.00 uur

Inloop en ontvangst. Opgave voor de dialooggroepen.

16.00 – 16.45 uur

Inleidingen van Henk Manschot en Eric van der Vet

Henk Manschot: Anno 2018.

De wisselwerking tussen mensen en de aarde wordt de grote uitdaging van de komende decennia. Waar staan we vandaag zelf? Wat kunnen we doen? Hebben we een nieuw verhaal nodig over de aarde en over onszelf?

Eric van der Vet: Ecologisch waardenwerk.

Welke perspectieven biedt ecologisch waardenwerk? Over de strijd tussen economische en ecologische waarden en de wending van Homo Economicus naar Homo Ecologicus.

17.00 – 18.30 uur

Presentatie van onze gasten met wie wij in kleine groepen in gesprek gaan in twee rondes.

18.30 – 19.00 uur

Reflectie onder begeleiding van Peter Rombouts, organisatieadviseur en danser.

19.00 – 20.00 uur

We genieten van een eenvoudig eco-buffet dat verzorgd wordt door de medewerkers van De Moestuin. De Moestuin werkt in de combinatie van werk, toeleiding naar de arbeidsmarkt en 100% biologische tuinbouw.

20.00 – 20.30 uur

Eric van der Vet biedt het eerste exemplaar van zijn boek Homo Ecologicus aan Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, aan. Harry Kunneman reageert op de inhoud van het boek en ontvouwt enkele gedachten over hoe het Gezelschap Waardenwerk ecologisch waardenwerk verder kan uitwerken.

20.30 – 21.00 uur

Uitreiking van het boek aan wie dit bij opgave heeft besteld. Afsluitende eco-borrel.

 

De bijeenkomst vindt plaats in de Orangerie van De Moestuin
Laan van Maarschalkerweerd 2
3585 LJ Utrecht
(direct achter stadion Galgenwaard)

www.moestuinutrecht.nl

Deelnameprijs: € 27,50.

Deelnameprijs inclusief het boek Homo Ecologicus: € 40,–

Je kunt een keuze maken in de aanmeldprocedure via Paydro.

Voor meer informatie: info@waardenwerk.nl

 

Overzicht van onze gasten en dialooggroepen:

Joey van den Brink, B Corp

Wereldwijd zijn er duizenden bedrijven, zoals Tony’s Chocolonely, Fairphone, Triodos Bank en Patagonia die vanuit een nieuw economisch denken met het oog op de toekomst op een verantwoorde manier ondernemen. Inmiddels zijn zo’n 2600 bedrijven B Corp-gecertificeerd en voldoen aan de hoogste normen van sociale- en milieuprestaties, transparantie en aansprakelijkheid. In gesprek met Joey: Wat betekent het voor bedrijven en de samenleving om B Corp te zijn?

David Booij

David schreef een sterke bachelorscriptie over humanisme en ecologie. Tijdens een natuurreis in Azië heeft hij, aansluitend bij Henk Manschots terrasofie, de vitaliserende werking van de natuur ervaren. David en Henk Manschot verzorgen samen een dialooggroep.

Peter de Koning en Michiel de Koning

Peter kocht een regenwoud van honderd hectare op de Filipijnen en gaf het aan de inheemse stam om het te beschermen tegen commerciële industrieën. Met The Pollinators poogt hij van Nederland een paradijs voor bestuivers te maken. In The Tipping Point en andere projecten werkt hij altijd vanuit een perspectief waarin de relatie tussen mens en natuur centraal staat. Daarin meestal gesteund door zijn broer Michiel die met onder andere Heroes & Friends en Friends of the Maasai werkt aan zijn missie om geluk op globale schaal te vergroten.

Michiel Korthals

Michiel is hoogleraar filosofie aan de University of Gastronomic Sciences in Pollenza/Bra (Italië) en emeritus hoogleraar toegepaste filosofie aan de Free University en de Wageningen University. Michiel strijdt al decennia voor eerlijke landbouw en voeding. Hij publiceerde onlangs het boek Goed eten. Filosofie van voeding en landbouw waarin hij een model ontwikkelt om de kloof tussen productie en consumptie te overbruggen.  

Krijn Korver

Krijn werkt als procesbegeleider met groepen burgers die geraakt worden door de energietransitie. Hij gebruikt een vorm van ‘verhalende democratie’ om duidelijk te krijgen hoe de transitie het leven van burgers beïnvloedt en om draagvlak te creëren.

Jos de Krieger

Jos is een van de vier partners van Superuse Studios, het duurzame architectenbureau uit Rotterdam. Het bureau is bekend geworden door onderzoek naar en het toepassen van hoogwaardig hergebruik van allerlei reststromen. Bekende voorbeelden zijn de Wikado, een speeltuin van windmolenwieken, en het platform Oogstkaart.nl, waar industriële restmaterialen verhandeld kunnen worden. Daarnaast dragen ze bij aan lezingen en publicaties over duurzame architectuur.

Tineke de Vries

Tineke is van huis uit juriste. Zij maakte een wending naar actieve duurzaamheid. Zij ontwikkelt een drijvend zonnepanelenveld samen met de Amsterdamse energiecoöperatie Amsterdam Energie en een technologiebedrijf. Haar motto: ‘Met kleine stappen bijdragen aan de aanpak van een groot probleem’.

 

(*) Over het boek Homo Ecologicus:

Kunnen wij vriendschap met de Aarde sluiten? In zijn essay onderzoekt Eric van der Vet de mogelijkheden om ons toe te wenden naar de Aarde om de verregaande degeneratie van ecologische systemen te stoppen en te werken aan herstel. Hij sluit aan bij moderne filosofen zoals Latour, Manschot en Kunneman die met hun kritiek op het antropocentrisme voor een nieuwe verhouding tot de Aarde en andere levende wezens pleiten.

Eric van der Vet put uit tientallen bronnen uit de wetenschap, onderzoeksjournalistiek en mondiale en Europese politiek. Hij laat de betekenis zien van duurzaamheidsbewegingen en individuele vernieuwers. Ecologie kan en moet in economie geïntegreerd worden. Dit zal niet zomaar gaan: er is sprake van een heftige strijd tussen economische en ecologische waarden, tussen algemene belangen en deelbelangen.

In aansluiting op hoopgevende initiatieven heeft de auteur krachtige richtingwijzers voor duurzaam handelen uitgewerkt. Hierbij stelt hij het realiseren van ecologische waarden centraal in de posities en rollen die wij vervullen op onze weg van Homo Economicus naar Homo Ecologicus.

 

Copyright © 2018 Stichting Waardenwerk – All rights reserved.

www.waardenwerk.nl