Uitnodiging masterclass over normatieve professionalisering op 8 november 2018

Uitnodiging masterclass over normatieve professionalisering op 8 november 2018

De stichting Critical Ethics of Care organiseert op donderdag 8 november een masterclass normatieve professionalisering waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Het begrip ‘normatieve professionalisering’ werd gemunt door filosoof Harry Kunneman en zorgethicus Andries Baart en verwijst naar de zoektocht naar goed handelen in professionele werkpraktijken. Tijdens de masterclass wordt op u de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen in de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering

Lees hieronder de tekst van de uitnodiging of bezoek de website van de stichting Critical Ethics of Care.

De uitdaging voor professionals is om grote en complexe vraagstukken met beperkte middelen aan te pakken. (Nog) harder werken brengt meestal de oplossing niet dichterbij. Soms is er zelfs geen oplossing. Ook dan blijft echter de vraag: wat is hier goed om te doen? Het antwoord op die vraag staat niet in beleidsdocumenten en in protocollen. Bestaande kennis en vaardigheden
geven niet hét antwoord. Het zijn belangrijke bronnen waaruit je kunt putten, maar elke situatie vraagt om een eigen afweging. De vraag naar wat goed is om te doen is daarmee ook de vraag naar wat goed werk is. En naar de rol van de burger, student, klant, leerling, patiënt of bewoner in dat afwegingsproces. De afgelopen decennia werd over deze vragen nagedacht onder de noemer normatieve professionalisering. Het begrip, door professor Harry Kunneman op de kaart gezet en door onder andere Andries Baart opgepakt en verder gebracht, benadrukt dat vooral de waarden van de professional het zoeken naar het goede sturen. Professioneel werken is niet de beste oplossing implementeren, maar ‘waardenwerk’. Juist in tijden van complexiteit én schaarste. De stichting Critical Ethics of Care organiseert een speciale masterclass over normatieve professionalisering waarbij de meest recente inzichten uit theorie en praktijk worden gepresenteerd en bediscussieerd. We verkennen het thema aan de hand van drie zeer actuele inleidingen. En uiteraard gaan we over de stellingen van de inleiders met elkaar in discussie.

Sprekers: Gaby Jacobs (hoogleraar geestelijke verzorging Universiteit voor Humanistiek en lector Fontys Hogeschool), Mariël Kanne (docent ethiek en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht) en Michael Kolen (adviseur zorgethiek bij de stichting Prisma).

 

Datum: donderdag 8 november 2018 van 17:00 uur – 20:30 uur.

Plaats: Domstad (Koningsbergerstraat 9 te Utrecht).

Prijs: € 50,00 per persoon.

Inschrijven kan via Paydro.

Meer informatie vindt u op de website van de stichting Critical Ethics of Care.