Tijdschrift Waardenwerk

Het Tijdschrift Waardenwerk wordt uitgegeven door uitgeverij SWP onder auspiciën van de stichting Waardenwerk. De jaargangen omvatten vier nummers. Het winternummer vormt een dubbelnummer.

In het tijdschrift staat het werken aan waarden in professionele en maatschappelijke praktijken centraal. Zo leest u over normatieve professionaliteit, de geestelijke gezondheidszorg, vreedzaam vechten en waardig strijden, voedseldemocratie, muzische professionaliteit, vluchtelingen, lokale zorg, mantelzorg, bezieling in organisaties, racisme in Nederland, Jessica Benjamin en nog veel meer. De focus ligt op het onderzoeken van ethische en morele vragen in werkpraktijken, de relaties tussen waarden en werk, reflectie van professionals en vrijwilligers in de werkpraktijken van de zorg, de wetenschap, onderwijs en bestuur en op het bouwen aan een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.

De redactie van Tijdschrift Waardenwerk bestaat uit: Harry Kunneman (hoofdredacteur), Richard Brons (redactiesecretaris), Antoinette Bolscher, Michiel de Ronde, Marcel de Rooij, Peter Rombouts, Fernando Suárez-Müller en Eric van der Vet.

Abonnement Tijdschrift Waardenwerk

Op de website van uitgeverij SWP vindt u een overzicht en een archief van alle nummers. U kunt daar ook terecht voor vragen over abonnementen en losse nummers.

Wilt u alvast een abonnement op Tijdschrift Waardenwerk via deze website? Vul dan hieronder het formulier in. De redactie wenst u veel leesplezier.

Formulier abonnement