TIJDSCHRIFT WAARDENWERK 88, 2022 IS UIT: TIEN JAAR WAARDENWERK!

Met gepaste trots presenteren wij het eerste nummer van de tiende jaargang van dit tijdschrift. 

Om dit jubileum kracht bij te zetten, hebben wij een aantal van onze auteurs gevraagd om een bijdrage te leveren aan de rubriek ‘Tien jaar waardenwerk’. Met deze rubriek beogen wij het gesprek over de inhoud en het belang van waardenwerk te verbreden en te verdiepen, ook in kritische zin. In dit nummer vindt u de eerste vijf bijdragen aan deze speciale rubriek, met hartelijke dank aan de betrokken auteurs. 

Verder in dit voorjaarsnummer:

TIEN JAAR WAARDENWERK

 • Reflecties op waardenwerk, Judith Leest
 • Complexiteitsplagen. Tien jaar Waardenwerk, Michiel Korthals
 • Waarden en normen: Hun rol in wetenschapsethiek en -politiek, Hans Radder
 • Handelen en gebeuren. Twee perspectieven op de werkelijkheid, Koo van der Wal
 • De moed om in te stappen, Hanke Drop

IN MEMORIAM

 • Theo de Boer (1932-2021), een persoonlijke terugblik op zijn persoon en werk, Koo van der Wal

KRITISCHE PSYCHOLOGIE

 • De veranderparadox, Jaap Wijkstra

WAARDEVOLLE PRAKTIJKEN (6)

 • Interview met Anja Grootoonk. Met liefdevolle onverzettelijkheid werken aan leren en ontwikkelen, Antoinette Bolscher en Marcel de Rooij

AARDEWERK

 • Aardewerk: met een nieuwe naam op zoek naar nieuwe invullingen van het werken aan duurzaamheid, Lars Moratis
 • Opleiden voor een toekomst die niet bestaat, Lars Moratis
 • De symfonie van de natuur door Koo van der Wal, George Lengkeek

GEESTELIJKE ZORG

 • Stilstaan bij het zingevingsdiscours. Nadruk op zingeving als proces verdringt oriëntatie op levensbeschouwelijke inhoud, Brecht Molenaar
 • Nadenken over de bedoeling van geestelijke verzorging, Chantal Sluijsmans

LITERAIR WAARDENWERK (4)

 • Literair waardenwerk van Harry Mulisch, Martien Schreurs

RECENSIE

 • De kracht van humanistiek. Derde Waardenwerk cahier, Ineke de Vries