Terugblik gezellenbijeenkomst: de urgentie van Aardewerk

Op donderdag 24 november was de jaarlijkse bijeenkomst van het Gezelschap Waardenwerk in de Oranjerie van De Moestuin in Utrecht. Tijdens deze geslaagde bijeenkomst voor gezellen en andere geïnteresseerden, stond de urgentie van ‘Aardewerk’ centraal. Dit begrip verwijst naar alle vormen van waardenwerk die in het teken staan van het behoeden van de Aarde die ons draagt. De moderne vooruitgang heeft de bewoonbaarheid van de Aarde voor veel levensvormen in hoge mate aangetast – en misschien wel onherstelbaar beschadigd. Dat feit onder ogen zien en samen in beweging komen, is beginnen met Aardewerk.

De rode draad tijdens de bijeenkomst was de vraag: Hoe kan Aardewerk een grotere plek krijgen in ons eigen leven en werken, en wat kan helpen om de vertwijfeling en moedeloosheid die daarbij op de loer liggen samen uit te houden en om te buigen?

Aan de bijeenkomst werkten veel geëngageerde mensen mee: Kees Klomp, Anne-Marie Pronk, Michiel Korthals, Blanche Beijersbergen, Henk Manschot, Bart van Rosmalen, Peter Rombouts, Lars Moratis, Wouter Kusters en Harry Kunneman. Gevoed door hun inspirerende bijdragen verkenden we via gesprekken in kleine groepen wat Aardewerk kan betekenen. Er was ruimte om elkaar te ontmoeten en (nader) te leren kennen en we aten, in goed gezelschap van elkaar, een lekkere veganistische maaltijdsoep van De Moestuin. Na afloop nam iedereen het nieuwe cahier over Aardewerk mee naar huis, dat speciaal voor deze dag was samengesteld. 

Korte impressie van de sprekers tijdens de bijeenkomst:

Kees Klomp, lector Betekeniseconomie bij Kenniscentrum Business Innovation, hield een bevlogen voordracht over ‘Waarde in de betekeniseconomie’.
Bekijk hier een korte intro van Kees Klomp over de betekeniseconomie die we voor de bijeenkomst met hem opnamen.

Anne-Marie Pronk, senior projectleider communicatie bij ARK Natuurontwikkeling en klimaatcampaigner, vertelde over haar persoonlijke achtergrond en drijfveren in haar indrukwekkende presentatie ‘Persoonlijke zoektocht van een klimaatcampaigner’.

Michiel Korthals, filosoof en voormalig hoogleraar toegepaste filosofie aan de Universiteit van Wageningen, boeide zijn toehoorders met zijn tot nadenken stemmende column ‘Van landbouw naar aardebouw’. Deze column is hier terug te lezen.

Wouter Kusters, filosoof, taalkundige, docent en auteur, las zijn gevatte column ‘De hond in het vliegtuig’ voor, waar meerdere mensen zich in herkenden en wat voor veel gespreksstof zorgde. Deze column kunt u hier teruglezen.

Henk Manschot, emeritus-hoogleraar Ethiek en voormalig rector van de Universiteit voor Humanistiek, vertelde over de ‘ateliers’ uit het werk van de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour, in zijn voordracht ‘Bruno Latours atelier’. U kunt een uitgeschreven versie hiervan hier teruglezen.

Blanche Beijersbergen vertelde over haar confronterende oefening ‘Liefdesbrieven aan de Aarde’, waarna het publiek ook zelf aan de slag ging. Twee deelnemers deelden hun liefdesbrieven met de aanwezigen. Lees hier de blog van Blanche over deze oefening.

Bart van Rosmalen, lector Kunst en Professionalisering aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en improviserend cellist en Peter Rombouts, organisatiekundige, danser, trainer en docent, verzorgden samen een imponerende muzische bijdrage.

Harry Kunneman, emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en drijvende kracht achter Waardenwerk, en Lars Moratis, leerstoelhouder Management Education for Sustainability, oprichter van ImpactAcademy en redacteur van Waardenwerk, waren de gespreksleiders van de bijeenkomst en zorgden voor een heldere inhoudelijke omlijsting van het geheel. Aan het einde van het programma nam Harry Kunneman een interview af bij Lars Moratis, een mooie en verbindende afsluiting van een zeer geslaagde dag.

Foto’s (m.u.v. de foto van de muzische bijdrage): Machtelt Mostert, www.machtelt.photo