Symposium Vreedzaam Vechten en Waardig Strijden

Symposium 27 mei 2016 Vreedzaam vechten en waardig strijden

Programma Symposium Waardig Strijden

Hoofdsprekers

Hans Achterhuis

Martin Hetebrij

Harry Kunneman

In de ervaring van veel burgers, professionals en bestuurders is sprake van toenemende spanningen, conflicten en agressiviteit op verschillende maatschappelijke niveaus. Beproefde wegen om daar mee om te gaan, met name het bevorderen van dialoog en van open gesprek, lijken daar onvoldoende bij te helpen. Op dit symposium werd een andere weg onderzocht om met moeilijk hanteerbare spanningen en conflicten om te gaan, namelijk vreedzaam vechten en waardig strijden. Aan de hand van plenaire inleidingen, gefilmde diepte-interviews met ‘verkenners’ uit verschillende maatschappelijke domeinen, en via intensieve workshops werd op dit symposium handen en voeten gegeven aan de theorie en de praktijk van vreedzaam vechten en waardig strijden. Daarmee verkende dit symposium een nieuwe richting in de ethiek en biedt het zicht op eigentijdse wegen om waardiger en werkzamer om te gaan met moeilijk hanteerbare conflicten in verschillende maatschappelijke contexten.

Vragen over dit symposium: info@waardenwerk.nl