Startbijeenkomst Gezelschap Waardenwerk

Startbijeenkomst Waardenwerk 15 maart 2016

Op de bijeenkomst van 15 maart bleek enthousiasme voor het verder uitwerken van het ‘Gezelschap Waardenwerk’ als een relatief open, zich ontwikkelend samenwerkingsverband van professionals en groepen professionals, die betrokken zijn op ‘werk dat deugt en deugd doet’ (inclusief vrijwilligerswerk) tegen de horizon van een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.

De 35 aanwezigen onderschreven de uitgangspunten die Harry Kunneman aan het begin van de bijeenkomst schetste:

Lees verder