Save the date: Waardenwerk Inspiratiebijeenkomst 28 maart 2024

Donderdagmiddag 28 maart: inspiratiebijeenkomst rond nieuw Waardenwerk Cahier: Het persoonlijke van de professional, met Harry Kunneman en Jaap Wijkstra

Op donderdag 28 maart organiseren we onze tweede Inspiratiebijeenkomst Waardenwerk. Tijdens een dergelijke bijeenkomst, bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor Waardenwerk, staat een voor Waardenwerk relevant thema centraal. Met een gastspreker en met elkaar gaan we in gesprek over het thema en wat dit betekent voor de eigen, dagelijkse (werk)praktijk.

Tijdens de bijeenkomst van 28 maart a.s. staat het thema ‘Het persoonlijke van de professional’ centraal. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van normatieve professionalisering, omdat de professional de eigen bestaansgeschiedenis altijd meeneemt in zijn of haar handelen in relatie tot anderen.
Jaap Wijkstra heeft vanuit zijn achtergrond als psychiater-psychotherapeut in de afgelopen jaren het gedachtegoed van normatieve professionalisering verder verrijkt en verdiept. Hij zegt hierover: “Vroege onbewuste interactiepatronen hebben veel invloed op de manier waarop een professional zijn/haar werk doet. Reflectie en inzicht in het psychische én hoe dit doorwerkt in relatie tot anderen kan de professional helpen om werk te doen dat deugt en deugd doet en om kritisch te bevragen wat rechtvaardig is.”

Harry Kunneman en Jaap Wijkstra, beide geïnspireerd door het werk van psychoanalytica Jessica Benjamin, gaan tijdens deze middag verder in op dit thema. Harry zal hierbij ook een reflectie geven op het nieuwe, achtste Cahier van Waardenwerk, waarin een serie artikelen van Jaap Wijkstra gebundeld is.
Vervolgens gaan we aan de hand van een aantal prikkelende vragen met elkaar in gesprek om de vertaalslag te maken naar de eigen werkpraktijk. Wat betekent het persoonlijke in je eigen werk? En hoe werkt dit door in de wijze waarop het werk gestalte krijgt? Wat leert reflectie op de eigen bestaansgeschiedenis ons over de manier waarop we in relatie staan tot anderen? En hoe helpt het om te streven naar werk dat deugt en deugd doet?
Na afloop krijgen alle deelnemers een exemplaar van het nieuwe Waardenwerk Cahier mee naar huis, om nog eens rustig na te lezen en verder inspiratie op te doen.

Locatie: De bijeenkomst vindt plaats in Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg. Antropia bevindt zich op Landgoed De Reehorst, pal naast NS-station Driebergen-Zeist en is slechts 500 meter verwijderd van de afslag Driebergen aan de A12. U kunt parkeren in de Q-Park Station P+R Driebergen Zeist. https://www.antropia.nl/contact/

Datum: donderdagmiddag 28 maart 2024

Tijd: Het inhoudelijke programma begint om 13.30 uur (inloop vanaf 13.15u); afsluiting rond 16.30 uur met een drankje.

Aanmelden: u kunt zich aanmelden en betalen via deze link

Deelnameprijs (inclusief afsluitend drankje en een exemplaar van het Cahier): € 69,50 (exclusief btw)