Nieuwsbrief Zomer 2019

Beste leden van het Waardenwerk-netwerk,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Gezelschap
Waardenwerk via vijf korte berichten, met als highlights onder meer de jaarlijkse gezellenbijeenkomst op woensdag 16 oktober en het nieuwe overzicht van alle publicaties op het gebied van normatieve professionalisering en waardenwerk.

  1. Safe the date: op woensdag 16 oktober vindt de jaarlijkse bijeenkomst van het Gezelschap Waardenwerk plaats in Utrecht, van 15.30 tot ongeveer 20.00 u. Nadere info volgt begin september.
  2. Op de website van Waardenwerk is vanaf 11 juli een compleet overzicht te vinden van alle publicaties op het gebied van normatieve professionalisering en waardenwerk, opgesteld door Pieter Edelman. Dit overzicht is onderverdeeld in boeken, dissertaties, artikelen, hoofdstukken in bundels en tenslotte scripties en master theses. Aanvullingen zijn zeer welkom op ons mailadres.
  3. Sinds kort is een nieuwe Waardenwerk-pagina op LinkedIn in de lucht waar relevante artikelen, blogs, nieuwsberichten, aankondigingen van lezingen en congressen, filmopnamen en podcasts gedeeld worden met ons netwerk. Deze pagina wordt beheerd door Madzy Dekema. Bijdragen zijn van harte welkom op socialmedia@waardenwerk.nl. Delen en doorsturen van berichten op deze LinkedIn pagina wordt zeer op prijs gesteld.
  4. Begin oktober verschijnt bij uitgeverij SWP het tweede Cahier Waardenwerk. Het is getiteld In goed gezelschap en komt voort uit de Lectorengroep Normatieve Professionalisering. Sietske Dijkstra, Harry Kunneman en Bart van Rosmalen hebben de redactie verzorgd. Op woensdagmiddag 2 oktober wordt dit Cahier van 16.00-18.00 u in Utrecht ten doop gehouden. Leden van ons netwerk zijn van harte welkom. Nadere berichten over de locatie en inschrijving volgen begin september.
  5. In samenwerking met Logavak, de opleidingspoot van SWP, wordt een inleidende cursus Normatieve Professionalisering ontwikkeld voor professionals die zich willen (bij-) scholen in de theorie en de praktijk van werk dat deugt en deugd doet. Deze cursus omvat tien dagdelen, verdeeld over vijf dagen en wordt verzorgd door Harry Kunneman en een aantal van zijn oud-promovendi. Hij gaat van start in januari 2020. Inschrijving is mogelijk vanaf september, dan zal ook het definitieve programma beschikbaar zijn.

Slot: suggesties voor de nieuwsbrief van het Gezelschap Waardenwerk zien wij graag tegemoet via info@waardenwerk.nl