Nieuwe collegereeks van Harry Kunneman, september 018- feb 019

Trouw leven

Deze college-reeks is gebaseerd op concepthoofdstukken uit het derde deel van de trilogie over kritisch humanisme. Volgens plan zal dat boek in de loop van 2019 verschijnen. De reeks omvat acht werkcolleges (om de drie á vier weken in de avonduren).  Aan het eind van ieder college krijgen de deelnemers een concepthoofdstuk mee als achtergrond voor het volgende college, zodat men actief mee kan lezen, feedback geven en via gezamenlijke reflecties kan bijdragen aan verbeterde eindversies van de verschillende hoofdstukken.

Inhoud:

Wat de inhoud betreft heeft het boek in wording drie zwaartepunten. In de eerste plaats een nadere uitwerking van het biotische perspectief dat in aanzet ontwikkeld is in het laatste deel van Amor complexitatis en in het boekje over radicaal humanisme. Centraal in die uitwerking staat het idee van ‘trouw leven’. Dat is in de eerste plaats de trouw van het leven op aarde aan het leven zelf en de daarmee verbonden principiële openheid van de ontwikkeling van het leven op aarde. Het tweede zwaartepunt ligt in het verlengde daarvan. Dit biotische perspectief opent ook een deur naar een ander begrip van het zelf en van de vormgeving van menselijke relaties. Dat is de tweede uit te werken betekenis van ‘trouw leven’: het streven om als een ‘trouw zelf’ te leven, in speelse verbinding en leerzame wrijving met anderen. Het derde zwaartepunt wordt gevormd door een radicaal humanistisch handelingsperspectief in het verlengde van de eerste twee zwaartepunten, met als wegwijzers de prenaissance, waardenwerk en gezelschapsvorming. In deze masterclass zal de nadruk liggen op de eerste twee zwaartepunten.

Locatie, data en tijden

De acht werkcolleges zijn gepland in de avonduren, van 19-21 u, in Cursus- en Vergadercentrum Domstad, 5 minuten lopen van CS Utrecht. Vanwege de intensieve opzet en de inzet van deze college-reeks, is er maximaal plaats voor 20 deelnemers.

  1. Donderdag 06 september 018
  2. Donderdag 27 september 018
  3. Donderdag 18 oktober 018
  4. Donderdag 15 november 018
  5. Donderdag 13 december 018
  6. Donderdag 10 januari 019
  7. Donderdag 31 januari 019
  8. Donderdag 21 februari 019

Kosten: De kosten bedragen € 247,50 per persoon voor de acht werkcolleges, inclusief teksten en koffie/thee/fris bij binnenkomst en in de pauze.

De college-reeks is inmiddels volgeboekt. Nadere informatie via secretariaat Waardenwerk

Copyright © 2018 Stichting Waardenwerk – All rights reserved.