Nieuw waardenwerkcahier

Waardenwerkcahier nummer 7 is verschenen: ‘Heilige verontwaardiging, spelende wijsheid – En andere opstellen over wetenschap, wereldbeschouwing en de weg van de mens’, van dr. Michel de Ronde. Michiel de Ronde werkt als lector aan de doorontwikkeling van het vakgebied van de begeleidingskunde aan de Hogeschool Rotterdam.

Deze nieuwe bundel biedt twaalf opstellen over de weg van de mens die hij slingerend aflegt tussen de wetenschap van het geobjectiveerde kennen en de wereldbeschouwing van de inzichten en overtuigingen van het hart. Precies op dat slingerende pad vindt waardenwerk plaats. In de opeenvolging van de hoofdstukken ontvouwt zich daarbij steeds meer de notie dat het bij waardenwerk lang niet altijd op werken aankomt, maar ook op loslaten en overgave.

Waardenwerk vindt niet zelden zijn bron en aanjager in verontwaardiging: de emotie die ons laat weten dat iets niet klopt, niet deugt, niet goed is. Soms krijgt die verontwaardiging een heilig karakter. Dan zijn er waarden in het geding die ons ten diepste raken, die gaan over de kern van wat goed mens-zijn-in-deze-wereld behelst. Mag heilige verontwaardiging meedoen in onze wetenschapsbeoefening en in de praktijk van onze professie?

Meer informatie en bestellen bij uitgeverij SWP, zie hier.

In de reeks Cahiers Waardenwerk worden belangrijke thema’s uit de theorie en praktijk van waardenwerk uitgediept in de vorm van essays, gebundelde artikelen en onderzoeksverslagen, in nauwe samenwerking van uitgeverij SWP met het Tijdschrift Waardenwerk.