De stichting Waardenwerk beschikt over een uitgebreide lijst van boeken, dissertaties, artikelen en scripties op het gebied van normatieve professionalisering en werken met waarden. Hieronder vindt u een selectie van boeken die door uitgeverijen zijn gepubliceerd. Wilt u de uitgebreide lijst opvragen, of heeft u een suggestie voor een titel op de lijst? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting Waardenwerk.

Literatuurlijst

Andriesen, Gemma (red.). Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk. Delft: Uitgeverij Eburon, 2014.

Claasen, Wim (red.). Werken aan zin in werk. Denk- en werkboek voor begeleiding van professionals. Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2008.

Ende, van den, Tonja. Waarden aan het werk. Over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals. Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2011.

Ewijk, Hans van en Kunneman, Harry (red.). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2013.

Jacobs, Gaby (red.). Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2008.

Kanne, Mariël. Co-creatie van goede zorg. Ethische vragen, moreel beraad en normatieve professionalisering in de zorg en het sociaal werk. Delft: Uitgeverij Eburon, 2016.