Inspiratiebijeenkomst ‘Een archipel van terpen’

Vrijdag 22 september: inspiratiebijeenkomst ‘Een archipel van terpen’, met Harry Kunneman

Op vrijdag 22 september is onze eerste ‘Waardenwerk – Inspiratiebijeenkomst’. Deze inspiratiebijeenkomsten zijn bedoeld om aan de hand van een inleiding van een inspirerende spreker met elkaar in gesprek te gaan en het thema te verbinden met de eigen werkpraktijk. In gezel-schap verkennen we, vanuit het geboden gedachtengoed, de mogelijkheden om bij te dragen aan werk dat deugt en deugd doet. Vanuit Gezelschap Waardenwerk zal twee keer per jaar een inspiratiebijeenkomst worden georganiseerd.

De inspirator van deze eerste inspiratiebijeenkomst is Harry Kunneman, die ons meeneemt in zijn verdere ontwikkelingstocht rond waardenwerk en normatieve professionalisering. We leven in een onoverzichtelijke en voor velen verontrustende tijd. Alles gaat steeds sneller, we kunnen de technologische ontwikkelingen rond AI, zoals ChatGPT, nauwelijks bijhouden en de opwarming van de aarde dreigt op een klimaatramp uit te lopen. Hoe ons hiertoe te verhouden? Wat is het goede om te doen?

Op zoek naar een antwoord op deze vragen gaat Harry Kunneman in het eerste deel van deze middag in op de intrigerende parallellen tussen drie belangrijke visies op de kernvragen van onze tijd, namelijk die van Hartmut Rosa, Iain McGillchrist en Bruno Latour. In aansluiting daarop herneemt hij zijn eerdere analyses van de verhouding tussen de hoge gronden en de moerassige laaglanden, met speciale aandacht voor het ontwikkelen van ‘relationele terpen’ in de moerassen, waarop ruimte is voor resonantie, voor verbeeldingskracht en voor het in praktijk brengen van goed gezelschap. Daaruit volgt ook een praktisch veranderperspectief op persoonlijk, professioneel en organisatorisch niveau, namelijk het ontwikkelen van een ‘archipel van terpen’ die onderling verbonden worden door de gedeelde betrokkenheid op werk dat deugt en deugd doet. Om dat te concretiseren schetst hij afsluitend vijf aanwijzers voor leven in goed gezelschap.

In de tweede helft van de middag concretiseren we wat dit perspectief kan betekenen voor de eigen praktijk van de deelnemers, interactief in kleine groepen en via het plenair delen van de vragen, ideeën en perspectieven die daaruit voortkomen.

Locatie: De bijeenkomst vindt plaats in de Oranjerie van De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, 3585 LJ in Utrecht. (Direct achter stadion Galgenwaard, vanaf Utrecht CS snel en goed bereikbaar met de sneltram.) www.moestuinutrecht.nl

Datum: vrijdagmiddag 22 september 2023

Tijd: Inloop vanaf 12.30 uur, om 12:45 uur starten we met een (veganistische) lunch. Het inhoudelijke programma begint om 13.30 uur; afsluiting rond 16.30 uur met een drankje.

Deelnameprijs (inclusief lunch en afsluitend drankje): € 139,15 (inclusief btw)

Aanmelden: u kunt zich aanmelden en betalen via deze link