HET DUBBELDIKKE WINTERNUMMER VAN TIJDSCHRIFT WAARDENWERK 86-87, 2021 IS VERSCHENEN

Dit dubbeldikke winternummer van Waardenwerk is de laatste aflevering van de negende jaargang. 

Dit betekent dat we komend voorjaar het tienjarige bestaan van dit tijdschrift kunnen vieren. 

In dit winternummer:

VIRUSCONFLICTEN

 • Vragen naar het goede leven. Op zoek naar antwoorden in crisistijd, Michiel de Ronde
 • Uitsluitingsvormen in tijden van Corona, Fernando Suárez Müller 
 • Een lastig conflict, Harry Kunneman 
 • Boosheid beschermt en beschadigt. Weemoed als tegenkracht, Michiel de Ronde

ECOLOGISCH WAARDENWERK

 • Het Antropoceen: Gedane zaak of voorbarige conclusie? Ethische implicaties van het uitroepen van een nieuw geologisch tijdperk, Christine Cuomo
 • Life, Time, and Pandemic Events, William Connolly

NIEUW RECHT

 • Inleiding, Pieter Ippel en Krijn van Beek
 • Begaanbare routes naar het recht en de professionals die daarbij passen, Krijn van Beek en Pieter Ippel
 • Drie Interviews over Nieuw Recht, Pieter Ippel en Krijn van Beek
 • De Makke van Meldpunten. Van beoordeling naar relationele kansen, Rienk Janssens, Gert Schout, Bert Wienen

WAARDEVOLLE PRAKTIJKEN (5)

 • Wat is goed, wat is nodig om het goede te doen? Interview met Nicolien van den Berg, Antoinette Bolscher en Marcel de Rooij

LITERAIR WAARDENWERK (3)

 • Het waardenwerk van Lale Gül, Martien Schreurs

DE POSTSECULIERE FUNCTIE VAN RELIGIE EN METAFYSICA. EEN DISCUSSIE MET JÜRGEN HABERMAS

 • Deel 1: Het axiale tijdperk en de ontologische metafysica, Fernando Suárez Müller

WEERBAARHEID

 • Inleiding, Richard Brons 
 • Individuele weerbaarheid? Collectief verzet! De wortels van geestelijke weerbaarheid in de Nederlandse humanistische traditie, Bert Gasenbeek en Vincent Stolk
 • Levensbeschouwelijke zorg en zelfredzaamheid. Het verkennen van de grenzen van de niet-directiviteit in waardegeladen praktijken: de humanistische morele begeleiding, Adelheid Rigo
 • Rituelen, humanisme en weerbaarheid, Joanna Wojtkowiak 
 • Volgens mij. Hoe kunnen we goed volgerschap begrijpen in sociaal-politiek activisme?, Nienke van Ittersum
 • Mentale vooruitgang? Bespreking van een boek en enkele kritische overwegingen, Jaap Wijkstra
   
 • Muzisch werken in de praktijk. Drie invalshoeken, Bart van Rosmalen 

DE POSTSECULIERE FUNCTIE VAN RELIGIE EN METAFYSICA. EEN DISCUSSIE MET JÜRGEN HABERMAS

 • Deel 2: Moderne filosofie en postmetafysica, Fernando Suárez Müller