Themabijeenkomst: Goed omgaan met conflicten – 9 november 2023

Op donderdag 9 november, 15.30 uur inloop, programma van 16 tot 20.00 uur, is de jaarlijkse Themabijeenkomst van het Gezelschap Waardenwerk. Locatie: De Moestuin, Oranjerie in Utrecht.
Ieder met belangstelling voor het gedachtengoed van Waardenwerk is van harte welkom!

Waardenwerk omvat – kort gezegd – drie componenten: werk dat in ambachtelijke zin deugt, deugd doet aan concrete anderen en tenslotte direct of indirect bijdraagt aan rechtvaardige instituties. Goed omgaan met onvermijdelijke spanningen en conflicten zijn een wezenlijk onderdeel van dit waardenwerk. In deze bijeenkomst verkennen we wat kan helpen om beter om te gaan met conflicten, zowel binnen professionele praktijken als op het niveau van persoonlijke relaties.

Dit doen we vanuit drie invalshoeken, steeds met de nodige ruimte voor vragen en onderlinge uitwisseling.

Welke drie invalshoeken zijn er?

 • We beginnen met ervaringen en inzichten vanuit de praktijk van politiewerk. De Rotterdamse wijkagent Azouz Battoui, is in dit onderdeel onze gids. Via een gesprek met oud-politie-inspecteur, Jan van Ewijk, gaan we vervolgens dieper in op zijn ideeën over ‘waardig strijden’ en zijn recente uitdieping ervan.
 • Als tweede diepen we de nieuwe ontwikkelingen uit in het denken over recht en rechtspraak. Met kernbegrippen als ‘preventive law’, het voorkomen van het juridiseren van conflicten en het de-escaleren van conflicten die tot een rechtszaak dreigen te leiden. Eric van de Luijtgaarden, bijzonder hoogleraar Preventive Law (Universiteit van Maastricht) houdt een inleiding over deze belangrijke ontwikkeling. Vervolgens gaan we in gesprek met Robin Kötter, advocaat en mediator, over zijn praktijkervaringen hiermee en bespreken we het vier-fasen model wat hij heeft ontwikkeld over escalatie en de-escalatie van conflicten.
 • Tot slot zullen we kijken op niveau van persoonlijke relaties, en de doorwerking van het persoonlijke in het professionele werk. Harry Kunneman gaat in gesprek met Jaap Wijkstra, oud-psychiater, auteur en kenner van het werk van Jessica Benjamin, over persoonlijke relaties en de doorwerking van het persoonlijke in het professionele werk. Thema’s o.a. : het probleem van complementaire relaties, zoals ‘wip-wap’ relaties; vreedzame begrenzing en zelf de eerste stap zetten.

  Aansluitend op de gesprekken en vragen vanuit de zaal, is er ruimte voor onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers in kleine groepen. We ronden af met een gezamenlijk gesprek.

Wanneer:
Donderdag 9 november; (15.30 uur inloop) programma 16.00 uur tot 20.00 uur. Rond 18.00u pauze met een veganistische maaltijdsoep/borrel.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in de Oranjerie van De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, 3585 LJ in Utrecht. (Direct achter stadion Galgenwaard, vanaf Utrecht CS prima bereikbaar met de sneltram.) www.moestuinutrecht.nl

Kosten en aanmelden:

Deelnameprijs: € 59,50. Kortingsprijs voor studenten: €29,75. Bij de prijs is inbegrepen een veganistische maaltijd en borrel. Hopelijk zien we u daar! U kunt zich aanmelden en een ticket kopen via deze link. Of scan de QR code


Met bijdrage van:

 • Azouz Battoui, operationeel expert wijkagent in Rotterdam.

 • Jan van Ewijk, werkzaam geweest als leidinggevende bij de gemeentepolitie Amsterdam als beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en als ‘veranderaar’ bij de politie Flevoland en de Politieacademie. Jan heeft op basis van praktijkervaringen en theoretisch onderzoek, het begrip: ‘waardig strijden’ gemunt als normatief professionele ‘remedie’ tegen het langs elkaar heen werken, elkaar tegenwerken of het ten onrechte ontbreken van sociale professionals en calamiteiten in het sociale domein, die daar (mede) het gevolg van zijn.

  Zijn quote voor de bijeenkomst: “The absence of conflict is not harmony; it’s apathy” (Uit: ‘How management teams can have a good fight’)

 • Eric van de Luijtgaarden, lector en bijzonder hoogleraar Preventive Law aan de Universiteit van Maastricht en aan Zuyd Hogeschool. In 2017 is Eric bij Harry Kunneman gepromoveerd op: ‘Preventive Law, een aanzet tot normatieve professionalisering in de opleiding van juristen‘. Eric houdt zich bezig met onderzoek naar hoe juristen hun professionaliteit kunnen veranderen van reactief naar proactief.

  Zijn vraag aan de deelnemers: Kunnen we de diverse crises in onze samenleving, de wankelende trias politica, juridisering en de toenemende scheiding tussen mensen die wel en zij die geen of nauwelijks toegang hebben tot het recht, te lijf gaan met een nieuwe manier van opleiding van die mensen die deze vragen in hun beroepsuitoefening dagelijks moeten beantwoorden. En zo ja hoe?

 • Robin Kötter, ruim 35 jaar werkzaam als advocaat, waarvan grotendeels in een eigen praktijk. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, waarbij hij zowel werkgevers als werknemers bijstaat. In arbeidsrechtelijke conflicten treedt hij ook op als mediator. Het heeft zijn voorkeur om juridische conflicten vroegtijdig en buitengerechtelijk op te lossen. Daarnaast werkt Robin aan een proefschrift (promotores Eric van de Luijtgaarden en Harry Kunneman) over alternatieve vormen van conflictoplossing als voorportaal van het recht en heeft daarvoor een vier-fasen escalatie/de-escalatiemodel ontwikkeld.

  Z
  ijn quote voor de bijeenkomst: “Voorkomen is beter dan genezen” Een schikking verdient de voorkeur boven een gerechtelijk vonnis.

 • Jaap Wijkstra, psychiater psychotherapeut (niet praktiserend) en was opleider psychiatrie (UMC Utrecht). Na zijn pensionering heeft hij kennisgemaakt met het gedachtegoed van Waardenwerk. Dat heeft hem geholpen om beter de dilemma’s te begrijpen die hij als professional tegenkwam in zijn werk en om dit werk te plaatsen in de sociale context.

  Zijn quote voor de bijeenkomst: “Het persoonlijke begrenst de professionele mogelijkheden