Gesprek tussen normatieve professionalisering (Waardenwerk) en politieke zorgethiek (Critical Ethics of Care) op donderdag 11 oktober 2018

Op 11 oktober a.s. organiseren Gezelschap Waardenwerk en Critical Ethics of Care een gezamenlijke bijeenkomst.

Op deze bijeenkomst willen we graag het gesprek opstarten tussen twee netwerken die minstens in potentie ‘critical friends’ of, zo u wilt, ‘partners in crime’ kunnen zijn. Om dat gesprek goed geïnformeerd in te kunnen stappen, verzoeken we de deelnemers om kennis te nemen van een paar ‘funderende documenten’.

Om de uitgebreide agenda en de begeleidende stukken te ontvangen, kunt u bij inschrijving een verzoek daartoe per mail sturen naar Bureau Waardenwerk

Datum: donderdag 11 oktober 2018

9:30 uur inloop – eindtijd 16:00 uur

Locatie: De Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, Utrecht. De Moestuin is gemakkelijk bereikbaar met de auto en met het OV, de routebeschrijving staat op de website .

AGENDA

10:00 Aanvang programma; welkom

10:30 Korte inhoudelijke inleiding op de dag door Guus Timmerman

10:45 Gesprek tussen Mariël Kanne (gepromoveerd bij Harry Kunneman) en Michael Kolen (gepromoveerd bij Frans Vosman) over hun beider proefschriften o.l.v. Gaby Jacobs

11:30 Korte pauze

11:45 Voortzetting gesprek

12:15 Plenaire gedachtenwisseling

12:45 Lunchpauze

13:30 Gesprek tussen FransVosman (CEC) en Harry Kunneman (Waardenwerk) o.l.v. Henk den Uijl over een drietal thema’s, waartoe zij beiden een eigen biografisch bemiddelde toegang hebben en waarover ze met elkaar van mening verschillen:

i. institutionaliteit (inclusief het systemische en macht)

ii. levensbeschouwing en

iii. minima moralia

Het gesprek wordt een paar keer onderbroken door buzz-momenten voor de overige deelnemers waaruit weer input voor het plenaire gesprek kan komen.

14:30 Plenaire gedachtenwisseling

15:30 CEC- en Waardenwerk-zaken

16:00 Eindtijd

Inschrijven: Bureau Waardenwerk

Prijs € 27,50 over te maken op TRIODOS bankrekening

NL68 TRIO 0338 5365 74 t.n.v. Stichting Waardenwerk

o.v.v. ‘11 oktober’. Na betaling is de inschrijving definitief.