GAN huiskamerlezing Harry Kunneman: Het Radicaal Humanisme op 4 september

Op dinsdag 4 september organiseert het GAN een huiskamerbijeenkomst met de filosoof prof. dr. Harry Kunneman over radicaal humanisme. Onder het genot van pizzapunten en een drankje willen we met een klein gezelschap doorpraten over het vormgeven van wat Ricoeur noemt ‘een goed leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties’.

Steeds meer mensen beginnen zich te realiseren dat het levensverhaal van de mensheid onlosmakelijk verbonden is met het levensverhaal van de bomen, de vissen, de insecten, de paddenstoelen en de bacteriën met wie wij samen de planeet aarde bewonen. Wij stuiten op de morele en ecologische grenzen van de verticale verhouding tussen de mens en andere levensvormen, maar hebben vooralsnog grote moeite om die grenzen onder ogen te zien en daar praktische consequenties aan te verbinden. Hoe realiseren wij een waardevol leven op persoonlijk en maatschappelijk niveau dat intern verbonden is
met een goed leven voor andere levensvormen?

Het moderne humanisme heeft een centrale rol heeft gespeeld in de culturele legitimering van de menselijke onverschilligheid voor het goede leven van de meeste andere levensvormen op deze planeet. Kan het anders? Hoe kunnen personen, sociale professionals, universiteiten of collectieven zoals het GAN dit goede leven voor onszelf en voor andere levensvoren dichterbij brengen?

Zie voor aanmelding en verdere info de site van GAN