‘Experts en wetenschap vast in waarheidstrechter.’ Een gesprek met Harry Kunneman

‘Experts en wetenschap vast in waarheidstrechter.’ Een gesprek met Harry Kunneman

Jelle van Baardewijk in gesprek met emeritus hoogleraar sociale filosofie Harry Kunneman over professionaliteit. “Al zolang de mens bestaat is de machtskwestie een onopgelost probleem.”

Kwesties van macht spelen zijn alomtegenwoordig. Niet alleen tussen de staat en het individu, maar ook op het werk, in het gezin, en zelfs in relatie tot de natuur is de mens in allerhande machtsdynamieken verwikkeld. Het thema fascineert hoogleraar sociale filosofie Harry Kunneman als geen ander. Samen met Jelle van Baardewijk blikt hij terug op zijn lange, invloedrijke carrière, en legt hij uit hoe zijn eigen reflecties op macht zich door de jaren heen hebben ontwikkeld. In voortdurende relatie tot het machtsthema speelt voor Kunneman de aandacht voor waarden. Waar macht leidt tot blikvernauwing, maakt aandacht voor de pluriformiteit van waarden juist dat er meer ruimte ontstaat. “We moeten andere bronnen van levensvervulling aanboren.” Tocht door een filosofisch leven, met Harry Kunneman.