Digitale nieuwsbrief september 2022

Het Gezelschap Waardenwerk heeft een nieuwe digitale nieuwsbrief uitgebracht, met daarin onze meest recente activiteiten. In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen:

  • Jaarlijkse Waardenwerkbijeenkomst: op donderdag 24 november, van 15.30 tot 20.00 uur, in De Moestuin in Utrecht met als thema ‘De urgentie van Aardewerk’, voor gezellen en geïnteresseerden.
  • Leergangen Waardenwerk: de Leergang ‘Waardenwerk in de praktijk’ start voor de derde maal en loopt van januari tot juni 2023 onder begeleiding van Harry Kunneman en Antoinette Bolscher. Op 20 september start de Leergang ‘Waardenwerk voor coaches en begeleiders’ onder begeleiding van Harry Kunneman en Jaap Wijkstra.
  • Verschijning twee nieuwe publicaties: Waardenwerkcahier nummer 5 en het zomernummer van Tijdschrift Waardenwerk nr 89, met in deze nieuwsbrief speciaal een filmpje waarin Wouter Kusters een gedeelte uit zijn artikel ‘Gott und die Welt’ uit het zomernummer voordraagt.
  • Film ‘Vormen van beschaving’: in het kader van het Musework Live Festival 2022 dat afgelopen mei gehouden werd, is er een film gemaakt van een duolezing van Bart van Rosmalen en Harry Kunneman, waarin zij samen de (on)mogelijkheden van ‘vormen van beschaving’ onderzoeken.

Lees hier de digitale nieuwsbrief van september 2022. Wij wensen u veel leesplezier!

Wilt u zich aanmelden voor volgende nieuwsbrieven en zo op de hoogte blijven van de activiteiten van Gezelschap Waardenwerk? Klik dan hier.