Dialoogbijeenkomst Racisme in Nederland

De UvH Leerstoelgroep Globalisering en Dialoogstudies i.s..m. de Stichting Waardenwerk organiseerde:

Racisme in Nederland. Een dialoog op de UVH

Donderdag 9 juni 2016

Sprekers en panelleden: Quinsy Gario, Nancy Jouwe, Hiske Arts, Caroline Suransky en Evanne Nowak

Moderator: Nancy Jouwe

Organisatie: Leerstoelgroep Globalisering – en Dialoogstudies i.s.m. de Stichting Waardenwerk (Caroline Suransky en Nancy Jouwe)

In Nederland is een kentering gaande. Sinds een paar jaar wordt er in een steeds bredere maatschappelijke kring gesproken over racisme. Van een ogenschijnlijk bijna niet-bestaand probleem is het getransformeerd tot dagelijks onderwerp van gesprek in de media en in het maatschappelijk debat. Sinds 2013/2014 is er sprake van een tweede golf van een anti racisme beweging. De trigger hiervoor is het groeiende verzet tegen Zwarte Piet. Nieuw hierbij is de erkenning dat racisme in Nederland niet alleen is voorbehouden aan extremisten, maar dat het een groter en breder probleem is, dat zich afspeelt in meerdere domeinen in Nederland: media, politiek, cultuur, de academische wereld en op de arbeidsmarkt

Lees verder