De zomereditie van Tijdschrift Waardenwerk is uit

De zomereditie van Tijdschrift Waardenwerk is uit

De stichting Waardenwerk brengt vier keer per jaar het Tijdschrift Waardenwerk uit, waarvan het winternummer als dubbelnummer verschijnt. Het werken aan waarden in professionele en maatschappelijke praktijken staat centraal in het tijdschrift. In deze zomereditie (nummer 73) komen de thema’s Normatieve professionaliteit spelenderwijs, Neoliberalisme en zorgethiek, Lichamelijkheid, Mensenrechten en de filosofie van Jean-Luc Nancy aan bod.

Lees hier meer over deze thema’s en de auteurs in het Redactioneel, dat verzorgd is door hoofdredacteur Harry Kunneman.

Meer info over het tijdschrift, het bestellen van losse nummers en abonnementen vindt u hier.

Veel leesplezier!