5 oktober 2017 Conferentie en afscheidsrede Harry Kunneman

Save the Date

In samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek organiseerde het Gezelschap Waardenwerk op donderdag 5 oktober een werkconferentie ter gelegenheid van het afscheid van Harry Kunneman als hoogleraar sociale en politieke theorie aan de UvH. De inhoud ervan wijst niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst: de conferentie bracht een groot aantal denkers en doeners bij elkaar die verwantschap voelen met centrale thema’s uit zijn onderzoek en onderwijs, zoals kritisch humanisme, normatieve professionalisering, modus drie kennis en het ontwikkelen van moreel kapitaal in organisaties. In kritische aansluiting op het boek Amor Complexitatis, dat op de dag van de conferentie verschijnt, droegen zij in leerzame wrijving bij aan het verder ontwikkelen van deze thema’s.

De openingslezing werd gegeven door prof. dr. Frans Vosman van de Universiteit voor Humanistiek, gevolgd door een feestelijk intermezzo en een filosofisch rollenspel.

Na het intermezzo werden twaalf workshops gegeven in een ochtend- en een middagprogramma. Keuze bestond uit zes workshops tussen 11:45 – 13:15 uur gegeven door:
(1) prof.dr. Andries Baart en dr. Wouter Kusters, (2) prof. Gert Biesta en dr. Martien Schreurs, (3) prof. Frederic Vandenberghe en dr. Marc de Leeuw, (4) prof.dr. Hans van Ewijk en dr. Gert Schout, (5) dr. Fernando Súarez Müller en drs. Marije Klomp, (6) dr. Mieke Moor en dr. Jan Nap.

Ook voor het middagprogramma waren er zes workshops tussen 14:15 – 15:45 uur gegeven door:
(1) prof.dr. Cok Bakker en dr. Kees Pieters, (2) dr. Richard Brons en dr. Doortje Kal, (3) prof.dr. Tineke Abma en dr. Gaby Jacobs, (4)  dr. Bart van Rosmalen en drs. Marieke Ploeg, (5) prof.dr. Henk Manschot en prof.dr. Michiel Korthals, (6) drs. Arnold van Elteren en dr. Carmen Schumann. U kunt uw keuzes kenbaar maken bij aanmelding.

De dag werd afgesloten met de openbare afscheidsrede van Harry Kunneman, getiteld Radicaal humanisme, gevolgd door een receptie.

Via deze link kan het nieuwe boek van Harry Kunneman worden besteld, Amor complexitatis

Zie ook de flyer

Zie voor de beschrijvingen van de workshops het programmaboekje

Programma:

09:30 Inloop en koffie, UCK, Domplein 4, Utrecht
10:05 Inleidende lezing door Frans Vosman
10:55 Aanbieden boek Amor Complexitatis  en ISVW-boek Werken aan trage vragen. De woorden van Harry Kunneman
11:05 Filosofisch rollenspel
11:45 Eerste ronde workshops
13:15 Lunch
14:15 Tweede ronde workshops
16:00 Afscheidsrede in de Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht
17:00 Receptie