Het Gezelschap Waardenwerk is een open werkverband van professionals en organisaties die menselijke waardigheid centraal stellen en betrokken zijn op werk dat deugt en deugd doet.
Het Gezelschap staat open voor alle professionals en vrijwilligers die van anderen willen leren, hun kennis willen verdiepen en eigen inzichten rond goed werk willen delen.

Stichting Waardenwerk heeft met ingang van 2016 een ANBI erkenning.

Bestuur

 • Tineke Abma
 • Harry Kunneman
 • Jan Nap
 • Mieke Moor

Redactie en secretariaat

 • Epi Spree – Office Manager
 • Richard Brons – Secretaris en eindredacteur tijdschrift
 • Madzy Dekema – Redacteur Social Media

Jaarverslag 2019

Contactgegevens

 • Stichting Waardenwerk
 • KvK-nummer: 58097678
 • RSIN: 852872720
 • Postadres: Postbus 14205, 3508 SH Utrecht
 • Bankrekening: TRIODOS NL68 TRIO 0338 5365 74
 • E-mail: info@waardenwerk.nl