Colofon

Het tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden – tegen de horizon van een rechtvaardiger en duurzamer wereldsamenleving – op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen. Per jaar worden vier nummers gepubliceerd onder auspiciën van de Stichting Waardenwerk.

Redactie:

  • prof. dr. Harry Kunneman (voorzitter)
  • dr. Richard Brons
  • Peter Rombouts MCM
  • dr. Michiel de Ronde
  • drs. Marcel de Rooij
  • dr. mr. Antoinette Bolscher
  • dr. Fernando Suarez-Muller
  • dr. Eric van der Vet
  • drs. Brecht Molenaar MA
  • prof. dr. Lars Moratis


REDACTIEADRES:
Redactie Waardenwerk
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
E-mail: redactie@waardenwerk.nl

RICHTLIJNEN EN FORMAT
Download de richtlijnen en het format voor het schrijven van een artikel in Waardenwerk.

UITGEVER
Waardenwerk is een uitgave van:
Uitgeverij SWP
Bildung.city
Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Tel.: 020 – 330 72 00

Internet: www.swpbook.com

Verantwoordelijk uitgever:
Paul Roosenstein
uitgever@waardenwerk.net

Productiebegeleiding:
Janneke Scherpenhuisen

Marketing:
Hellen Tecle

ABONNEMENTSTARIEVEN
De abonnementsprijs bedraagt vanaf januari 2020 per jaargang € 71,-
Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 49,-
Voor instellingen bedraagt de abonnementsprijs € 178,- 
(U ontvangt drie exemplaren per editie op één adres + onbeperkt online toegang tot de digitale databank met; alle verschenen artikelen)
Neem voor tarieven van een collectief abonnement contact op met de uitgeverij.

Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Mutaties en opzegging kunt u per post doorgeven of via www.aboland.nl. Opzegging dient uiterlijk acht weken vóór afloop van de abonnementsperiode te zijn.

LOSSE EDITIES NABESTELLEN
Losse nummers zijn (mits voorradig) te bestellen in de webshop van Uitgeverij SWP.
Enkele edities zijn € 22,- per exemplaar / dubbele edities zijn € 29,- per exemplaar.
Gratis verzending binnen Nederland.

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Abonnementen worden gefactureerd en administratief afgehandeld door:
Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA  Uitgeest.
Tel.: 0251 – 25 79 24
Fax: 0251 – 31 04 05
www.aboland.nl