KF_ww_logo300

Nieuwsbrief oktober 2021

Graag informeren wij u over de nieuwste initiatieven vanuit het Gezelschap Waardenwerk.

Ademruimte

Dinsdagmiddag 16 november a.s. organiseert ons Gezelschap een interactief programma over ‘ademruimte’ voor professionals, managers en bestuurders (maar ook voor andere belangstellenden) die in hun leven en werken te maken hebben met kortademige vormen van organiseren. Centraal staat de vraag hoe in je eigen werk ruimte te openen waarin mensen op adem kunnen komen en woorden kunnen vinden voor de vragen die er echt toe doen. Na een korte opening door onze voorzitter Tineke Abma, geeft Harry Kunneman een beknopte inleiding op het thema. Aansluitend vertonen we een aantal korte filmpjes waarin professionals uit hun hart vertellen wat hen echt beweegt in hun werk. Dan volgt een verdiepend gesprek met Mieke Moor en Jan Nap waarin Harry hen bevraagt over de betekenis van ademruimte in organisaties, aan de hand van het nieuwe boek van Mieke, De bestuurder en de filosoof, en aan de hand van de praktische ervaringen van Jan Nap met het project ‘rijker verantwoorden’ bij de Nederlandse politie. Halverwege het gesprek danst Peter Rombouts een improvisatie rond het thema. Aansluitend gaan de deelnemers in kleine groepen aan het werk met de vraag hoe ademruimte in hun eigen werk meer plek te geven. We sluiten af met de presentatie van een nieuw Cahier: Proeven van Waardenwerk, gevolgd door een ‘gezellige’ borrel.
Nieuwsbrief_Ademruimte
Dinsdagmiddag 16 november 14-17 u, in De Moestuin, Utrecht (zeven minuten met de sneltram vanaf CS Utrecht).

Twee nieuwe Cahiers Waardenwerk

Afgelopen september is Cahier Waardenwerk no. 3 verschenen, getiteld De kracht van Humanistiek (onder redactie van Fernando Súarez Müller en Joachim Duijndam).
In deze bundel geven tien (oud-)docenten van de Universiteit voor Humanistiek een krachtige impuls aan het voortgaande gesprek over de inzet, de praktische betekenis en de humanistische inspiratiebronnen van de Humanistiek, in het licht van actuele maatschappelijke vragen. Dit boek toont zowel de kracht van de humanistiek, als de interne diversiteit van visies en benaderingen waarop deze kracht mede berust. Zoals uit de bijdragen in dit Cahier duidelijk naar voren komt is de kracht van de humanistiek, als humanistisch geïnspireerde en maatschappelijk betrokken menswetenschap, dat zij zichzelf en haar geschiedenis voortdurend blijft bevragen en vernieuwen.
Nieuwsbrief_Cahiers
Aan het slot van het programma over Ademruimte, op 16 november a.s., wordt Cahier Waardenwerk no. 4 gepresenteerd. In deze kloeke bundel (242 pp.) bieden dertien oud-promovendi van Harry Kunneman een handzaam overzicht van de belangrijkste bevindingen uit hun dissertatieonderzoeken. Bovendien delen zij hun voortschrijdende inzicht rond de - even actuele als weerbarstige - maatschappelijke vragen waar zij in hun professionele praktijken mee geconfronteerd worden. Daarmee biedt deze bundel ook belangrijke richtingwijzers voor werk dat deugt en deugd doet in een breed scala van
maatschappelijke domeinen, zoals de politie, het sociale domein, het onderwijs, de zorg, het recht, de ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheidswerk en ethisch verantwoorde vormen van technologische innovatie.

Tweede editie Leergang Waardenwerk in de praktijk

De eerste editie van deze zesdaagse leergang is door de twaalf deelnemers zeer positief ontvangen en als verrijkend ervaren. Voor de tweede editie van deze leergang, die in januari 2022 van start gaat, zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.
twitter linkedin 
MailPoet